© Copyright ADg Consultancy
    All rights reserved.

This site is best viewed in resolution 1280x1024 or higher.

Links

Please report any broken links to filip.decock@adgconsultancy.be

Belgium
  Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  RIZIV - Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
  Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie

Belgium
  Algemene Vereniging van de Geneesmiddelenindustrie
  Federatie van de Belgische generieke geneesmiddelenbedrijven
  Belgian Regulatory Affairs Society
  Vereniging der Apothekers van de Pharmaceutische Industrie
  Algemene Pharmaceutische Bond

Europe
  European Agency for the Evaluation of Medicinal Products
  Groupement International de la Répartition Pharmaceutique
  The Heads of Medicines Agencies

The Netherlands
  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
  College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

Germany
  Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte

Luxembourg
  Ministère de la Santé
  Union des caisses de maladie

ADg Consultancy BV

Gentsesteenweg 106
B-1730 Asse
map

Tel +32 (0)479 98 92 88
Fax +32 (0)  2 452 34 68

You are here : Home - Links